Odzyskiwanie danych

Pragniemy poinformować, że firma Reperatorium jako jedyny serwis smartfonów w Polsce oferuje usługę odzyskania utraconych danych. Przyczyn utracenia danych może być wiele. Jedne zostaną skasowane, inne usunięte podczas nieumyślnej aktualizacji oprogramowania, a czasami dochodzi po prostu do awarii urządzenia wskutek upadku, zalania lub usterki elektroniki na płycie głównej. Mnogość przyczyn utraty danych oraz różnorodność smartfonów i systemów operacyjnych tych urządzeń wymusza użycia wielu, czasem niekonwencjonalnych metod odzyskiwania. Czasami wystarczy po prostu przywrócić urządzenie do stanu pozwalającego zgrać potrzebne informacje za pomocą ogólnodostępnych narzędzi. Zdarza się jednak, że naprawa jest niemożliwa lub zbyt ryzykowna i trzeba użyć zaawansowanych metod, niedostępnych nawet w autoryzowanych punktach serwisowych.